Vesti

Otvoren dijalog o radu komunalne milicije sa načelnicima službi

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština 27. juna 2024. godine održa...

Pročitaj više

Onlajn sastanci u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem Pisarnice

Stalna konferencija gradova i opština organizuje konsultativne sastanke u vezi s...

Pročitaj više

Uspostavljanje ombudsmana kroz međuopštinsku saradnju

U saradnji sa gradom Kragujevcem i Udruženjem ombudsmana Srbije, Stalna konferen...

Pročitaj više

Dostupni novi modeli administrativnih postupaka u oblastima lokalne po...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pripremila je nove modele administr...

Pročitaj više

Najavljen nastavak uspešne saradnјe MDULS i SKGO

Na danas održanom sastanku ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena...

Pročitaj više

SKGO pripremila 56 modela akata od značaja za sprovođenje lokalnih izb...

U susret izborima koji će 2. juna 2024. godine biti održani u 90 članica SKGO (z...

Pročitaj više