Časopisi

Sofijska Deklaracija

Preuzmi

Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope - 29.9.2010.

Preuzmi

Rešenje Ministarstva za državnu upravu o imenovanju članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope - 14.9.2010.

Preuzmi

Zaključak Vlade Republike Srbije o davanju saglasnosti na imenovanje delegacije - 23.9.2010.

Preuzmi

Polis br1

Preuzmi

Tehničko uputstvo za korišćenje Softvera CAT 3.0

Preuzmi