Publikacije, analize i programska dokumenta

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja (deo pregovaračkog poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava)

Preuzmi

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou PRIMERI DOBRE PRAKSE

Preuzmi

Priručnik za inspektore jedinica lokalne samouprave u oblasti ugostiteljstva

Preuzmi

Smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture u Šapcu

Preuzmi