Publikacije, analize i programska dokumenta

Smernice za afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 2

Preuzmi

Analiza uticaja evropskih integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji - oblast zaštite osnovnih prava

Preuzmi

Vodič za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća o izjašnjavanju korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

Preuzmi

Metodologija za sprovođenje ispitivanja zadovoljstva korisnika komunalnim uslugama

Preuzmi

KAKO DA OZAKONITE KUĆU - Vodič za ozakonjenje porodičnih kuća u romskim naseljima u Srbiji

Preuzmi