Publikacije, analize i programska dokumenta

Smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture u Šapcu

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora

Preuzmi

Priručnik za komunalnu inspekciju jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Planiranje ciklusa stručnog usavršavanja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za izradu propisa lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Preuzmi