Publikacije, analize i programska dokumenta

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Lokalni razvoj & kulturne industrije

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi

Najbolja praksa u lokalnim samoupravama u Srbiji - priručnik studije slučaja

Preuzmi

Međuopštinska saradnja u Srbiji: mogućnosti i izazovi

Preuzmi