Publikacije, analize i programska dokumenta

Pregled podataka gradova i opstina o merama za socijalno ukljucivanje Roma i Romkinja u 2020. godini

Preuzmi

Lakši put do vaših prava - rezultati projekata

Preuzmi

Nove ideje po meri zajednice - rezultati projekta

Preuzmi

Podrška odgovoru na posledice Kovida-19 u podstandardnim romskim naseljima

Preuzmi

Procena statusa elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi