Publikacije, analize i programska dokumenta

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope

Preuzmi

Statutarna rezolucija i Povelja Kongresa (prevod)

Preuzmi

Bratimljenje opština: put ka bržem razvoju

Preuzmi