Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za prosvetnu inspekciju

Preuzmi

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave - implementacija programa razvoja sporta

Preuzmi

Lokalni razvoj & kulturne industrije

Preuzmi

Agenda 21 za kulturu

Preuzmi