Publikacije, analize i programska dokumenta

Vodič za primenu etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za pripremu i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u JLS

Preuzmi

Priručnik za određivanje kompetencija za rad službenika u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi