Publikacije, analize i programska dokumenta

Izveštaj o stanju u oblasti ozakonjenja objekata romske zajednice sa preporukama za unapređenje procesa

Preuzmi

Priručnik dobre prakse u okviru grant šeme Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"

Preuzmi

Značaj rodne ravnopravnosti - smernice za argumentaciju

Preuzmi

Priručnik za rodnu analizu u procesu rodno odgovornog budžetiranja za lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite - II izdanje

Preuzmi

Priručnik - Osetljive/ranjive kategorije stanovništva pre, u toku i nakon vanredne situacije

Preuzmi