Publikacije, analize i programska dokumenta

Vodič za međuopštinsku saradnju u vanrednim situacijama - zašto i kako?

Preuzmi

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Leskovca 2021-2030.

Preuzmi

Priručnik za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za zaštitu životne sredine

Preuzmi

Plan upravljanja otpadom opštine Golubac - 2021-2030

Preuzmi

Plan upravljanja otpadom opštine Čajetina - skraćena verzija

Preuzmi