Dogadjaj

Obuka u oblasti pripreme predloga i upravljanja projektima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje obuke u okviru Programa “Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“. Kao korisnici, u projektu učestvuje pet jedinica lokalne samouprave: Kuršumlija, Bački Petrovac, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Sjenica.

U okviru projekta, SKGO organizuje dve obuke za polaznike iz korisničkih lokalnih samouprava, i to:

  1. Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata (jednodnevna obuka), i
  2. Priprema predloga projekata po procedurama Evropske unije (dvodnevna obuka)

Obuke će biti sukcesivno održane u sredu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. maja, u Beogradu, u Hotelu „Park” (Ulica Njegoševa 2/a).

Obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je da se unapredi kvalitet planiranja i sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju adekvatnih izvora njihovog finansiranja, kao i da se unaprede kapaciteti zaposlenih u JLS za korišćenje dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou.

Obuke se realizuju posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) sa SKGO kao implementacionim partnerom, a finansira se sredstvima slovačke razvojne pomoći (SlovakAid).

Agenda Jednodnevna obuka.pdf

Agenda Dvodnevna obuka.pdf