Godišnji kalendar

Septembar

Vrnjačka Banja - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 24. i 25. septembra u hotelu „Solaris Resort“, u Vrnjačkoj Banji, Cerska 10, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 20. septembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, Vaši saradnici se mogu obratiti Igoru Pucareviću, na naznačenu adresu.

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.9.2019.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.09.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - VB - 24-25.09.2019.doc

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Zrenjanin - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biti održana 24. septembra 2019, u Zrenjaninu, hotel Vojvodina, Trg Slobode 3-5, sa početkom u 11 časova.

Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS. Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora.

Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dodatno, radionice će biti prilika da se razjasne sve nejasnoće koje donose nova zakonska rešenja iz Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu.

Rok za prijavu je do 23.septembra 2019.g do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. 

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red skupa

Beograd - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biće održana 26. septembra 2019.g, u Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Makedonska 22, konferencijska sala na VIII spratu, sa početkom u 11 časova.

Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS. Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora.

Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dodatno, radionice će biti prilika da se razjasne sve nejasnoće koje donose nova zakonska rešenja iz Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu.

Rok za prijavu je do 25.septembra 2019.g do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. 

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red skupa