Godišnji kalendar

Maj

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO biće održan 17. maja 2019. godine, u Beogradu, u hotelu “M” (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 12 časova.

Ovaj sastanak Mreže biće najvećim delom posvećen zakonskim novinama u oblasti ugostiteljstva i turizma, sa posebnim fokusom na onim segmentima zakona koji se tiču lokalnih samouprava.

Kroz prezentaciju Zakona o turizmu dotaćićemo se prava i obaveza JLS (programa razvoja turizma, kategorizacije turističkog mesta, proglašenje turističkog prostora…), prava i obaveza TO JLS, podsticajnih mera, poverenih poslova…, a kroz prezentaciju Zakona o ugostiteljstvu govoriće se o uvođenju centralnog informacionog sistema, evidencije ugostitelja, postupaka kategorizacije, posebnih uslova za ugostiteljske objekte, boravišne takse, nadzora i poverenih poslova turističkim inspektorima JLS i najčešćim nedoumicama u postupki inspekcijskog nadzora u oblasti turizma I ugostiteljstva, kao i drugih pitanja.

Drugi deo će biti posvećen akreditaciji mere 7 u okviru IPARD 2 programa koja se odnosi na ruralni turizam, a predstavnici akreditovane Regionalne razvojne agencije Zlatibor preneće svoja iskustva o ulozi LS u razvoju turizma.

Rok za prijavu učešća je do srede 15. aprila do kraja radnog vremena na sledeće elektronske adrese: anita.popovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org.

Agenda Mreza za LER.docx

Prijavni formular Mreza.doc

Obuka u oblasti pripreme predloga i upravljanja projektima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje obuke u okviru Programa “Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“. Kao korisnici, u projektu učestvuje pet jedinica lokalne samouprave: Kuršumlija, Bački Petrovac, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Sjenica.

U okviru projekta, SKGO organizuje dve obuke za polaznike iz korisničkih lokalnih samouprava, i to:

  1. Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata (jednodnevna obuka), i
  2. Priprema predloga projekata po procedurama Evropske unije (dvodnevna obuka)

Obuke će biti sukcesivno održane u sredu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. maja, u Beogradu, u Hotelu „Park” (Ulica Njegoševa 2/a).

Obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je da se unapredi kvalitet planiranja i sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju adekvatnih izvora njihovog finansiranja, kao i da se unaprede kapaciteti zaposlenih u JLS za korišćenje dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou.

Obuke se realizuju posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) sa SKGO kao implementacionim partnerom, a finansira se sredstvima slovačke razvojne pomoći (SlovakAid).

Agenda Jednodnevna obuka.pdf

Agenda Dvodnevna obuka.pdf

Sednica Predsedništva SKGO

Osma sednica Predsedništva SKGO biće održana u petak, 24. maja 2019. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (Ulica Makedonska 22/VIII), sa početkom u 12 časova.

Najavno pismo VIII sednica Predsednistva SKGO.pdf