Godišnji kalendar

Septembar

Sastanak SKGO Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sedmi sastanak SKGO Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj biće održan u petak, 14.septembra 2018. godine u hotelu “M”, Bulevar Oslobođenja 56a, sa početkom u 11 časova.

Sastanak će biti posvećen programima podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, a biće reči i o novinama koje uvodi Sektor za ruralni razvoj MPŠV u vezi sa izradom i izveštavanjem po ovim programima. Jedna od tema biće godišnji programi zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, informacije o pregovaračkom procesu za poglavlje 11 – poljoprivredu i ruralni razvoj u smislu šta je suština i zašto je taj proces važan. Zatim će biti prezentovani projekti u oblasti agrobiznisa kao primer dobre prakse, a na kraju će biti predstavljene Smernice za izradu, praćenje, evaluaciju i izveštavanje o sprovođenju Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja JLS koje su usklađene sa nedavno usvojenim Zakonom o planskom sistemu, a sadržaj i delovi dokumenta su tako dizajnirani da možete da koristiti ako planirate da uradite sami čitav proces izrade ili angažujete eksperte.

Molim vas da vaše prisustvo prijavite na e-mail adresu sladjana.grujic@skgo.org najkasnije do srede 12. septembra 2018.g, do kraja radnog vremena.

Dnevni red skupa

Predsedništvo SKGO

Na sednici Predsedništva biće potpisan Ugovor o nastavku saradnje povodom početka nove faze podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz projekat “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji finansijski podržava Vlada Švajcarske Konfederacije.

Ceremonija potpisivanja Ugovora o sprovođenju projekta, koji predstavlja podršku Švajcarske Vlade u oblasti upravljanja, biće održana u sredu, 19. septembra 2018. godine, u prostorijama SKGO (Makedonska 22/8), sa početkom u 13 časova.

Ugovor vredan 3,1 miliona evra, potpisaće  Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Zahvaljujući saradnji sa Švajcarskom Vladom, SKGO je mesto gde lokalne vlasti imaju priliku i mogućnost da iskažu poteškoće sa kojima se susreću, vode direktan dijalog sa ministarstvima, ali i da dobiju konkretnu podršku da usvojeni zakon ili politiku primene u praksi. Podrška lokalnoj samoupravi ogleda se u pružanju redovne savetodavne pomoći, održavanju besplatnih obuka, pripremi modela lokalnih akata, a do sada je, pripremljeno i distribuirano više od 20 vodiča i drugih instruktivnih materijala za službenike i donosioce odluka.

Švajcarska Vlada je do sada, kroz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština podržala razvoj gradova i opština sa više od devet miliona evra.

Nakon potpisivanja Ugovora, članovi Predsedništva biće upoznati sa pripremljenim modelima lokalnih akata koji su pripremljeni u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, sa objavljenim pozivom za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i sa Predlogom odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju predloga SKGO za imenovanje članova i zamenike članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Dnevni red sednice Predsednistva.pdf

Kragujevac - Info dan povodom poziva za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisala javni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

  1. Za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
  2. Za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
  3. Za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Poziv je namenjen svim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, a rok za podnošenje prijava je 9. oktobar 2018.

Prijavnu dokumentaciju, kao i smernice za podnošenje prijava možete pronaći na internet stranici SKGO : http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/182/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Info dan organizovan u cilju detaljnog obrazloženja javnog poziva za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće održan u četvrtak 20. septembra 2018. godine, u Kragujevcu (Uprava Grada Kragujevca, Trg Slobode 3), sa početkom od 11 časova.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 18. septembar do 12.00 časova, elektronskim putem na andrea.guduric@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Andreu Gudurić Janjušević na telefon 011 7357931 ili putem elektronske pošte andrea.guduric@skgo.org.

Prijavni formular-Kragujevac.doc

Novi Sad - Info dan povodom poziva za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

  1. Za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
  2. Za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
  3. Za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Poziv je namenjen svim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, a rok za podnošenje prijava je 9. oktobar 2018.

Prijavnu dokumentaciju, kao i smernice za podnošenje prijava možete pronaći na internet stranici SKGO : http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/182/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Info dan u cilju detaljnog obrazloženja javnog poziva za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i prijavne dokumentacije biće održan u petak, 21. septembra 2018. godine, u Novom Sadu (Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb), sa početkom od 11 časova.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 18. septembar do 12 časova, elektronskim putem na andrea.guduric@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Andreu Gudurić Janjušević na telefon 011 7357931 ili putem elektronske pošte andrea.guduric@skgo.org .

Prijavni formular-Novi Sad.doc