Godišnji kalendar

Novembar

Beograd - Regionalna radionica "Javno-privatni partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“, u Beogradu 07. i 08. novembra u Hotelu „Prag“, Kraljice Natalije 27, sa početkom u 10:00 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do ponedeljka 04. novembra 2019. godine u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) 

Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koj finansira Vlada Švedske.

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red obuke

Izvod iz sektorskog programa - Obuka JPP u LS

Zrenjanin - Radionica "Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

SKGO organizuje radionicu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će biti održana 12. novembra 2019. godine, u Zrenjaninu, u hotelu „Vojvodina“, Trg slobode 3, sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim vas da do 8.novebra pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org.

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.  

Poziv na radionicu Izrada strategije ruralnog razvoja - Zrenjanin 12.11.2019. godine.pdf

Agenda radionice Izrada strategije ruralnog razvoja Zrenjanin 12.11.2019.pdf

Prijava Strategija Zr.doc

Niš - Radionica "Izrada Strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na radionicu na temu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će se održati 19. novembra 2019. godine, u Nišu, u hotelu „New City“, Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim vas da do 18. novembra, do 10 časova, pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org.

Svu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji finansira Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Agenda.docx

Prijava Strategija NIs.doc


Kragujevac - Radionica „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“

SKGO organizuje radionicu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će se održati 20. novembra 2019. godine, u Kragujevcu, u hotelu „Kragujevac“, Kralja Petra I 18, sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim Vas da do 8. novembra pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Kragujevac 20.11.2019. godine.pdf

agenda 20.11.Kragujevac.docx

prijavni formular.doc

Novi Sad - Regionalna radionica "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu  obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“, u Novom Sadu 20. i 21. novembra u Hotelu „Sheraton“, Polgar Andraša 1, sa početkom u 10:00 časova.

Cilj  obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da  prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog  partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga  projekta JPP.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku  potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na  elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do petka 15. novembra 2019. godine u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) 

Obuka  se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji  na putu ka EU - Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

Pozivno pismo

Dnevni red skupa

Prijavni formular

Izvod iz sektorskog programa obuka JPP u LS

Beograd - Radionica "Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

Stalna konferncija gradova i opština organizuje radionicu na temu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će biti održana 26. novembra 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama SKGO (Makedonska 22, VIII sprat – konferencijska sala), sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim vas da do 22. novembra, do 10 časova, pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv na radionicu Izrada strategije ruralnog razvoja - Beograd 26.11.2019. godine.pdf

Agenda radionice Izrada strategije ruralnog razvoja Beograd 26.11.2019.pdf

Prijavni list Strategija Bgd.doc