Godišnji kalendar

јануар

Niš - Obuka: "Priprema projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj"

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, organizuje dvodnevnu regionalnu obuku „Priprema projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj“, 23-24. januara 2019. godine, u Nišu, hotel „Aleksandar“, Njegoševa 81a, sa početkom u 10:00 časova.  Obuka je namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama koji se bave poslovima lokalnog ekonomskog razvoja.

Popunjen prijavni formular zainteresovani mogu poslati najkasnije do petka, 18. januara 2019. godine na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org. Imajući u vidu da je broj učesnika ograničen, molimo Vas da nam blagovremeno potvrdite svoje i/ili prisustvo predstavnika Vašeg grada/opštine. Takođe Vas molimo da uz prijavu popunite i kraći upitnik na temu prethodnog iskustva u pripremi predloga projekata u oblasti LER-a.

Pozivno pismo - Niš

Dnevni red obuke - Niš

Prijavni formular - Niš

LER - Upitnik za učesnike


Radionica: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje radionicu na temu: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Radionica će biti održana 23. januara 2019. godine u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, konferencijska sala sa početkom u 11:00 časova.

Cilj ove aktivnosti jeste da se kroz učestvovanje na radionici gradovi i opštine koji do sada nisu izrađivali lokalni program upoznaju sa celokupnim sistemom za pripremu i obradu programa mera podrške uključujući i relevantan zakonodavni okvir.

Molimo vas da potvrdu učešća predstavnika vašeg grada/opštine dostavite na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta: “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

23-01 pozivno pismo.pdf

Agenda 23-01.doc

Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje radionicu na temu: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Radionica će biti održana 24. januara 2019. godine u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, konferencijska sala sa početkom u 11:00 časova.

Cilj ove aktivnosti jeste da se kroz učestvovanje na radionici gradovi i opštine koji su izrađivali lokalne programe u prethodnom periodu, a nisu radili program za 2018, godinu, upoznaju sa novinama u vezi sa celokupnim sistemom za pripremu i obradu programa mera podrške uključujući i relevantan zakonodavni okvir.

Molimo vas da potvrdu učešća predstavnika vašeg grada/opštine dostavite na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta: “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Agenda 24-01.doc

24 - 01 pozivno pismo.pdf