Godišnji kalendar

Oktobar

Vebinar o planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5 – 14.  oktobra 2022. godine organizuje četiri jednodnevna onlajn seminara  (vebinara) za podršku lokalnim samoupravama (LS) u planiranju i  programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2023. godinu.  Vebinari se realizuju u okviru Programa EU Exchange 6, koji finansira  Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i  Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Predviđeni datumi održavanja vebinara su:

Rok za registraciju je najkasnije do ponedeljka 03. oktobra 2022. godine, putem navedenih linkova.

Vise >>>

Vebinar o planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5 – 14.   oktobra 2022. godine organizuje četiri jednodnevna onlajn seminara   (vebinara) za podršku lokalnim samoupravama (LS) u planiranju i   programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2023. godinu.   Vebinari se realizuju u okviru Programa EU Exchange 6, koji finansira   Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i   Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Predviđeni datumi održavanja vebinara su:

Rok za registraciju je najkasnije do ponedeljka 03. oktobra 2022. godine, putem navedenih linkova.

Vise >>>

Beograd - Radionica - Lokalna poreska administracija - prinudna naplata

Stalna konferencija gradova i opština i MED III projekat zajednički  organizuju radionicu namenjenu lokalnim poreskim administracijama na  temu prinudne naplate. 

Radionica će biti organizovava u četvrtak, 6.10.2022. godine u Beogradu, sa početkom u 10.30 časova.

Regionalna  radionica organizuje se u okviru drugog ciklusa događaja namenjenih  izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija (LPA) koje  zajednički organizuju Program reforme poreza na imovinu – treća faza  (MED III - “Opštinski ekonomski razvoj”) i SKGO u okviru projekta  “Institucionalna podrške SKGO – treća faza“ (oba projekta podržava  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC).

Аgenda za učesnike - Beograd

Novi Sad - Radionica - Lokalna poreska administracija - prinudna naplata

Stalna konferencija gradova i opština i MED III projekat zajednički   organizuju radionicu namenjenu lokalnim poreskim administracijama na   temu prinudne naplate. 

Radionica će biti organizovava u petak, 7.10.2022. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.30 časova.

Regionalna   radionica organizuje se u okviru drugog ciklusa događaja namenjenih   izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija (LPA) koje   zajednički organizuju Program reforme poreza na imovinu – treća faza   (MED III - “Opštinski ekonomski razvoj”) i SKGO u okviru projekta   “Institucionalna podrške SKGO – treća faza“ (oba projekta podržava   Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC).

Аgenda za učesnike - Novi Sad

Vebinar o planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5 – 14.   oktobra 2022. godine organizuje četiri jednodnevna onlajn seminara   (vebinara) za podršku lokalnim samoupravama (LS) u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2023. godinu. Vebinari se realizuju u okviru Programa EU Exchange 6, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Predviđeni datumi održavanja vebinara su:

Rok za registraciju je najkasnije do ponedeljka 03. oktobra 2022. godine, putem navedenih linkova.

Vise >>>

Vebinar o planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5 – 14. oktobra 2022. godine organizuje četiri jednodnevna onlajn seminara (vebinara) za podršku lokalnim samoupravama (LS) u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2023. godinu. Vebinari se realizuju u okviru Programa EU Exchange 6, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Predviđeni datumi održavanja vebinara su:

Rok za registraciju je najkasnije do ponedeljka 03. oktobra 2022. godine, putem navedenih linkova.

Vise >>>