Godišnji kalendar

Novembar

Niš - Regionalna radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije organizuju regionalnu radionicu: “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, koja će biti organizovana 15. novembra 2019. godine u Nišu, sa početkom u 11:30 časova u prostorijama hotela New City Hotel (Vožda Karađorđa 12). Regionalni skup će biće realizovan u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Prijavu možete izvršiti slanjem Prijavnog formulara najkasnije do srede, 13. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Za više informacija kontaktirati Maju Knežević Romčević, šefa Odeljenja SKGO za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, na broj telefona 064 870 3334 ili putem elektronske adrese maja.knezevic@skgo.org.

Pozivno pismo

Prijavni formular

Nacrt dnevnog reda

Zrenjanin - Radionica Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije organizuju radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, a koja će biti održana 18. novembra  2019. godine u Zrenjaninu, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama hotela Vojvodina (Trg slobode 3).

i sastanaka, koji su sprovedeni u prvoj polovini godine sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na temu Unapređenje rada interresorne komisije – oblast obrazovanja, koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija  kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Drugi  ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti socijalne zaštite. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti socijale zaštite, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 15. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, maja.knezevic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Beograd - Radionica Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije organizuju radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, a koja će biti organizovan 19. novembra  2019. godine u Beogradu, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama hotela Hotel M (Bulevar oslobođenja 56a).

Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka, koji su sprovedeni u prvoj polovini godine sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na temu Unapređenje rada interresorne komisije – oblast obrazovanja, koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija  kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Drugi ciklus regionalnih radionica biće posvećen pitanjima u oblasti socijalne zaštite. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti socijale zaštite, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 15. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, maja.knezevic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Beograd pozivno pismo.pdf

Dnevni red Beograd.pdf

Prijavni formular BG.doc