Godišnji kalendar

Februar

Vebinar - Upravljanje otpadom od građenja i rušenja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje otpadom od građenja i rušenja“. Sprovođenje vebinara realizuje se u okviru projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji podržava Vlada Švedske.

Republika Srbija je donošenjem Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja u oktobru 2023. godine, prvi put propisala način upravljanja ovom vrstom otpada. Plan je da se do 2030. reciklira 40 odsto građevinskog otpada. Poslednjih godina primetan je porast građevinskih radova na kojima se generiše velika količina otpada što je dovelo do potrebe da se propišu jasni postupci upravljanja ovom vrstom otpada od njegovog nastanka pa do zbrinjavanja, konačnog odlaganja ili reciklaže. Cilj vebinara je da dodatno pojasni obaveze lokalnih samouprava u procesu upravljanja ovom vrstom otpada, kao i da predstavi primer dobre prakse u Srbiji.

Vebinar će se održati 21. februara 2024. godine sa početkom u 10 časova.

Prijavu učešća potrebno je izvršiti putem linka: https://shorturl.at/iyM45

Dnevni red

Mart

Vebinar - Upravljanje otpadom od građenja i rušenja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje otpadom od građenja i rušenja“. Sprovođenje vebinara realizuje se u okviru projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji podržava Vlada Švedske.

Republika Srbija je donošenjem Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja u oktobru 2023. godine, prvi put propisala način upravljanja ovom vrstom otpada. Plan je da se do 2030. reciklira 40 odsto građevinskog otpada. Poslednjih godina primetan je porast građevinskih radova na kojima se generiše velika količina otpada što je dovelo do potrebe da se propišu jasni postupci upravljanja ovom vrstom otpada od njegovog nastanka pa do zbrinjavanja, konačnog odlaganja ili reciklaže. Cilj vebinara je da dodatno pojasni obaveze lokalnih samouprava u procesu upravljanja ovom vrstom otpada, kao i da predstavi primer dobre prakse u Srbiji.

Vebinar će se održati 12. marta 2024. godine sa početkom u 10 časova.

Prijavu učešća potrebno je izvršiti putem linka: https://shorturl.at/rKST2

Dnevni red