Godišnji kalendar

Jul

Sastanak Mreže načelnika LPA i Mreže eko-poverenika SKGO

Zajednički sastanak Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija i Mreže eko-poverenika, biće održan 12. jula 2019. godine, u Beogradu (sala 3/0, Sava Centra, ulica Milentja Popovića 9), sa početkom u 11.00 časova. 

Ovom prilikom biće predstavljena tri pravilnika kojima se operacionalizuje uvođenje Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na lokalnom nivou, propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Cilj sastanka je da predstavnici jedinica lokalne samouprave dobiju instrukciju o ponovnom uspostavljanu ove naknade, koja je prestala da se naplaćuje marta 2019. godine, po prestanku važenja ordedbi Zakona o zaštiti životne sredine, kojima je naknada prvobitno propisana.

Propisani način obračuna naknade predstavlja novinu u našoj praksi i ukazuje na neophodnost bliže saradnje zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine i lokalnih poreskih administracija.

Rok za prijavu učešća je do srede, 10. jula, elektronskim putem na ljubinka.kaludjerovic@skgo.org ili faksom na broj 011/3221-215.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo - zajednicki sastanak 12.7.2019_.doc.pdf

Predlog dnevnog reda - zaj.sast.12.7.2019_.docx

Prijavni list - zaj.sast.12.7.2019..docx

Pravilnik Parametri - zagadjujuće materije u vazduh (00000002) ya obj (00000004).docx

Pravilnik o visini jediničnih emisija i visini korekcionog faktora.... за обј.docx

Predlog pravilnika - obrasci sa JJ.docx