Godišnji kalendar

Novembar

Niš - Regionalni okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalni okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“, koja će biti realizovana 19. novembra 2019. godine, u Nišu, u Hotelu Tami Rezidens (sala Konstatinus), Njegoševa 98, s početkom u 11 časova. 

Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), “korak po korak” predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga.

Poželjno je da pored predstavnika Odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, na okrugli sto dođu i predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

Prijave se šalju na elektronsku adresu: jana.pavlovic@skgo.org najkasnije do srede, 13. novembra 2019. godine.

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular