Arhiva konkursa

Poziv za konsultanta zaduženog za evaluaciju Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanje za zaposlene u AP i JLS] za 2021.godinu

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultanta. Konsultant će biti zadu...

Pročitaj više

Poziv za konsultanta za sprovođenje eksterne evaluacije Sektorskog posebnog programa obuke matičara

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultanta. Konsultant će biti zadu...

Pročitaj više

Poziv za konsultante/konsultantkinje

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante/konsultantkinje. Konsult...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručne podrške lokalnim samoupravama u srednjoročnom planiranju u definisanim oblastima u okviru Programa EU Exchange 6

05.08.2022. - Tehnička ispravka obrazaca u dokumentaciji Poziva (dokumenta i obaveštenje na kraju teksta). SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokaln...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja lokalnih samouprava u okviru Programa EU Exchange 6

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za n...

Pročitaj više

Poziv za sprovođenje vebinara u okviru Sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja za 2022.

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za sprovođenje do 22 vebinara u okviru Sektorskog kontinu...

Pročitaj više