Arhiva konkursa

Javni poziv za dodelu paketa podrške lokalnim samoupravama za unapređenje građanskog ućešća i transparentnosti na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština  - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje javni poziv za dodelu paketa podške lokalnim samoupravama za unapređenje građanskog ućešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/20...

Pročitaj više

Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga za ocenu prijava u okviru poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme

Obaveštenje 26.01.2024. godine: Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da je došlo do izmene u konkursnoj dokumentaciji u prilozima ToR partija 1 - Tim lider asesori u delu Potrebne kvalifikacije i iskustvo i ToR partija 2 - Asesori...

Pročitaj više

Javni poziv - "Prestonica kulture Srbije 2025"

Ministarstvo kulture Republike Srbije objavilo je javni poziv za učešće u programu Prestonica kulture Srbije 2025. Predmet programa je podsticanje ravnomernog lokalnog razvoja jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz podršku godišnjem program...

Pročitaj više

Omladinski delegati: Poziv za prijavu za učešće u inicijativi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“ 2024. godine

U okviru Inicijative Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“, pozivaju se mladi iz država članica Saveta Evrope, starosti između 18 i 30 godina da se prijave za učešće i budu omladinski delegati godinu d...

Pročitaj više

Javni poziv za dodelu paketa podrške lokalnim samoupravama za unapređenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje javni poziv za dodelu paketa podrške za unapređenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, i to: za unapređenje administrativne efikasnost...

Pročitaj više

Drugi poziv - Paketi podrške gradovima i opštinama

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih...

Pročitaj više