Arhiva konkursa

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za izradu planova razvoja u okviru programa EU Exchange 6“

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za n...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za izradu srednjoročnih planova lokalne samouprave u okviru programa EU Exchange 6

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za n...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS u okviru programa EU Exchange 6

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za n...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru projekta “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan"

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage za rad na projektu “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da neguje interkulturni d...

Pročitaj više

Javni poziv LS - Podrška za uspostavljanje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i/ili funkcije interne revizije

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ objavljujemo javni poziv koji obuhvata konkurse u dve oblasti za izbor korisničk...

Pročitaj više

Drugi javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji “, objavljujemo drugi javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) z...

Pročitaj više