Arhiva konkursa

Poziv za prekogranične projekte - UN program "Dijalog za budućnost"

U okviru zajedničkog regionalnog UN programa Dijalog za budućnost otvoren je poziv za prekogranične projekte u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. U javnom pozivu mogu da učestvuju: javne...

Pročitaj više

Otvoren proces apliciranja za seminar u Singapuru o zdravstvenoj politici

Seminar „Zdravstvena politika i zdravstvene usluge zajednice“, (eng. Health Policy And Community Health Services), biće održan u periodu od 9. do 13. marta 2020. godine u Singapuru, i realizuje se kroz program tehničke pomoći vl...

Pročitaj više

Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“, poziva lokalne samouprave da podnesu prijavu za dobijanje podrške za uspostavljanje budžetskih...

Pročitaj više

Produžen rok za podnošenje prijava za Pakete podrške (građansko učešće i transparentnost)

Stalna konferencija gradova i opština produžava rok za podnošenje prijava za dodelu Paketa podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou.  Poziv za podnošenje prijava je objavljen u okviru projekta „U...

Pročitaj više

Poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške lokalnim samoupravama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške u sledećim oblastima: Paket...

Pročitaj više

Konkurs za zbor pružaoca usluge ''Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima''

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)  u okviru Programa koji finansira Evropska unija ''PODRŠKA INKLUZIJI ROMA  Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma'' (P...

Pročitaj više