Konkursi

Javni poziv za razvoj usluga socijalne zaštite dodatno produžen do 22. maja

Zbog vanrednog stanja na teritoriji  Republike Srbije koje je uvedeno usled epidemije virusa COVID-19, kao i na osnovu povratnih informacija iz lokalnih samouprava, program Swiss PRO dodatno produžava javni poziv za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite. 

Novi rok za dostavljanje predloga projekata je 22.  maj 2020. godine.                                                 

Javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite  za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.  Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona  Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije. 

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 242.000 evra podržati do 20  lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema  socijalne zaštite na lokalnom nivou. Lokalne samouprave će biti podržane  sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite, proširenje postojećih usluga  socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili  pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Sve informacije o javnom pozivu i načinu konkurisanja, kao i prijavna  dokumentacija i dokument sa odgovorima na sva pristigla pitanja u vezi  sa javnim pozivom dostupni su na internet stranici programa Swiss PRO.

Ukoliko ste propustili info-sesije koje je programa Swiss PRO organizovao povodom ovog javnog poziva, možete pogledati snimak sesije koja je održana putem interneta.