Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku opreme i radova na unapređenju internet i eternet mreže SKGO / ponovljen

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku opreme i radova za unapređenje internet i eternet mreže SKGO.

Predmet nabavke: Oprema (9 uređaja za aktivno čvorište mreže, 2 upravljiva uređaja za aktivno čvorište mreže, sistem za bežični internet, kablovi za direktno povezivanje uređaja za aktivno čvorište mreže) i radova (restrukturiranje REK ormara i logičkog restrukturiranje mreže) za potrebe unapređenja internet i eternet mreže SKGO

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude: najniža ponuđena cena.


Informacije o SKGO: 

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije Srbije (SKGO)

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.


Rok za dostavljanje ponude na priloženom obrascu sa pratećom dokumentacijom je najkasnije do 20.11.2020 godine, do 14 časova, na adresu Makedonska 22, VIII sprat, Beograd.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti (sa naznakom: Ponuda/ OPREMA I RADOVI NA INTERNET I ETERNET MREŽI SKGO).

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi tehničke specifikacije je Srećko Jovančević (064/870-3312, srecko.jovancevic@skgo.org).

Kontakt osoba za informacije u vezi sastavljanja ponude je Slavica Čpajak (064/870-3313, slavica.cpajak@skgo.org).

Obrazac ponude - oprema i radovi na mrezi.doc