Konkursi

JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u JLS u Republici Srbiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) realizuje projekat „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske. Jedan od projektnih zadataka je „Primena funkcionalnih organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji”. Aktivnosti na ovom projektu su deo podrške Ministarstva reformi javne uprave, kroz unapređenje organizovanja i poslovanja odabranih jedinica lokalne samouprave (JLS), a time i nivoa usluga za građane i privatni sektor. Aktivnosti u okviru ovog projektnog zadatka će za rezultat imati reorganizaciju gradskih i opštinskih uprava, u skladu sa objektivnim potrebama i optimalnim funkcionalno-organizacionim modelima.

U okviru Projekta „Lokalna samouprava za 21. vek” je uspostavljen Fond za funkcionalno-organizacione modele u okviru koga se raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji (Javni poziv).

Javni poziv je ograničen na projekte lokalnih samouprava u kojima je sprovedena funkcionalna analiza u periodu 2016-2019. u okviru jednog od dva projektna zadatka:

  1. „Funkcionalna analiza u pilot jedinicama lokalne samouprave i ustanovama kojima je osnivač lokalna samouprava“ (2016-2017) koja je sprovedena u lokalnim samoupravama Golubac, Gornji Milanovac, Knjaževac, Kraljevo, Loznica i Užice i
  1. „Funkcionalna analiza u 15 jedinica lokalne samouprave i ustanovama kojima je osnivač lokalna samouprava“ (2019) koja je sprovedena u lokalnim samoupravama: Leskovac, Pančevo, Smederevo, Vranje, Novi Pazar, Požarevac, Paraćin, Inđija, Bačka Topola, Lebane, Raška, Krupanj, Surdulica, Mali Zvornik i Bela Palanka.

 Više informacija: http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-primenu-funkcionalno-organizacionih-modela-u-jedinicama-lokalne-samouprave-u-republici-srbiji/