Konkursi

Poziv za konsultante „Stručna podrška Nacionalnoj akademiji za javnu pravu za unapređenje procesa akreditacije razvojem metodologije za akreditaciju kouča i mentora”

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante.

Konsultant će biti zadužen za realizaciju aktivnosti „Stručna podrška Nacionalnoj akademiji za javnu pravu za unapređenje procesa akreditacije razvojem metodologije za akreditaciju kouča i mentora”.

Potrebno je da kandidati popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijave je 6. jul 2021. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Poziv za konsultante - Вести (coe.int)