Konkursi

Poziv za konsultanta zaduženog za evaluaciju Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanje za zaposlene u AP i JLS] za 2021.godinu

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultanta.

Konsultant će biti zadužen za „Evaluaciju Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanje za zaposlene u AP i JLS] za 2021.godinu u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja”. 

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijave je 6. septembar 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2 - poziv za konsultanta - Вести (coe.int)