Konkursi

Poziv za konsultanta za sprovođenje eksterne evaluacije Sektorskog posebnog programa obuke matičara

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultanta.

Konsultant će biti zadužen za sprovođenje projektnog zadatka „Eksterna evaluacija Sektorskog posebnog programa obuke matičara”. 

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijave je 6. septembar 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Poziv za konsultanta - Eksterna evaluacija Sektorskog posebnog programa obuke matičara - Вести (coe.int)