Konkursi

Desk Kreativna Evropa Srbija - Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana”

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana” otvoren je 17. decembra 2019. godine i traje do 17. marta 2020. godine.

Opšti cilj konkursa je pružanje podsticaja pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju.

Specifični ciljevi konkursa su:

- Jačanje prekogranične kulturne saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU;

- Jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Shodno tome određeni su sledeći prioriteti za odabir projekata:

1. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija da deluju na transnacionalnom i međunarodnom planu;

2. Povećanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela i mobilnosti aktera u kulturi i umetnosti;

3. Unapređenje interkulturnog dijaloga između umetnika, profesionalaca u kulturi i šire javnosti.

Budući da se konkurs finansira iz EU programa IPA II u projektima mogu učestvovati samo zemlje članice EU i zemlje Zapadnog Balkana. Na konkurs se mogu prijaviti samo pravna lica, a projekti moraju biti partnerski. Partnerstvo projekta mora da čini najmanje pet partnera (nosilac projekta + četiri partnera), sa najmanje dva partnera iz dve različite zemlje Zapadnog Balkana i najmanje dva partnera iz dve različite EU zemlje.

Minimalno vreme trajanja projekta je 24 meseca, a maksimalno 48 meseci. Aktivnosti na projektu moraju da otpočnu između 1. januara i 31. marta 2021. godine.

Na ovaj konkursni poziv ne mogu se predati prijave koje su već predate na poslednji raspis konkursa za evropske projekte saradnje.

Više informacija o Konkursu možete naći na vebsajtu Deska Kreativna Evropa Srbija.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Za sve dodatne informacije i pomoć pri konkurisanju možete se obratiti Dimitriju Tadiću, rukovodocu Deska Kreativna Evropa Srbija (Tel: + 381 11 2927 896;  Elektronska pošta: kreativnaevropa@kultura.gov.rs).