Konkursi

Produžen rok za prijavu lokalnih samouprava za učešće u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu

Rok za prijave lokalnih samouprava na konkurs Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za učešće u ovoj inicijativi zbog trenutne epidemiološke situacije produžen je do 14. avgusta 2020. godine.

POU je 4. juna 2020. godine uputilo poziv jedinicama lokalne samouprave koje žele da uzmu učešće u ovoj inicijativi. Potrebno je da lokalne samouprave koje žele da se pridruže Partnerstvu za otvorenu upravu, zajedno sa nekom od nevladinih zainteresovanih strana (organizacije civilnog društva, organizacije / grupe građana, društveni pokreti pod vodstvom građana, lokalne privredne komore, univerziteti, saveti / grupe mladih, i dr.) koje rade na lokalu, podnesu dva usklađena pisma zainteresovanosti najkasnije do 14. avgusta 2020. godine.

Pismo zainteresovanosti se nalazi i popunjava na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWnejzORGdLUWCKi7HYJdjdpm5__ksBWicUO7kznHnWtW0g/viewform

Detalјne informacije o javnom pozivu, načinu prijavlјivanja, kriterijumima i svim ostalim relevantnim pitanjima: https://bit.ly/OGPLocalEOI