Konkursi

Izbor konsultanta za planiranje, monitoring i izveštavanje o kampanji za vidljivost i komunikaciju

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za angažovanje konsultanta koje će pružiti podršku projektnom timu u planiranju, monitoringu i izveštavanju o Kampanji za vidljivost i komunikaciju programa.

Više informacija možete naći u dokumentima: „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ koji se nalaze u prilogu.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i prilože neophodnu dokumentaciju navedenu u „Tenderskom dokumentu/Projektnom zadatku“.

Rok za prijave je 24. februar 2021 godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu lsg.serbia@coe.int.

AE.Oo.RC. Monitorign Communication and Visibility Campaign.docx

TF.Oo.RC.Monitoring Communication and Visibility Campaign.docx