Konkursi

Desk Kreativna Evropa Srbija: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkursni poziv za sufinansiranje projekata koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2021. godini, što je prilika za prikupljanje dodatnih sredstava za sve organizacije koje trenutno realizuju projekte u okviru programa Kreativna Evropa.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti sa ciljem ostvarenja sistemske podrške razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane korisnika, u cilju jačanja kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (isključivo pravna lica), osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Učesnik konkursa mora da ima registrovano sedište na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs je otvoren od 6. februara do 9. aprila 2021. godine.

Detaljne informacije vezano za postupak prijave i neophodnu dokumentaciju možete pronaći na ovom linku (posebni prijavni obrazac putem koga se podnosi prijava na konkurs nalazi se na dnu stranice na koju upućuje ovaj link) : https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/601cf9a500ff1

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovana lica se mogu obratiti na elektronsku adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs  ili na telefon: 011 30 32 113.