Konkursi

Poziv za trenere u pet oblasti

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za trenere – 5 oblasti.

Trener/treneri će učestvovati u sprovođenju vebinara koji su deo „Sektorskog posebnog programa obuke sportskih inspektora za 2021. godinu”, koji je akreditovan od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) su podeljeni u 5 celina – jedna za svaku od tema vebinara.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku). Kandidati mogu da se prijave za više celina.

Rok za prijave je 2. mart 2021. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Сек. посебни програм_спортска инспекција_2021.pdf

AE.Oo.RC.AllServicesandGoods (with lots) for EU funds MOS SSTP final.docx

TF.Oo.RC.AllServicesandGoods (with lots) for EU funds ENG for EU funds MOS SSTP final.docx