Konkursi

Izbor pravnog lica odgovornog za sproveđenje merenja efekata, praćenje i evaluaciju programa obuka na lokalnom nivou

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za pravno lice koje će biti odgovorno da sprovede merenje efekata, praćenje i evaluaciju programa obuka sprovedenih na lokalnom nivou. 

Pravno lice će prilikom sprovođenja ovog zadatka koristiti, odnosno pilotirati Metodologiju za praćenje i vrednovanje programa obuka i neke od pratećih aneksa.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement), tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ (Tender File/Terms of Reference) (na srpskom ili engleskom jeziku).

Metodologija za praćenje i vrednovanje programa obuka kao i prateći aneksi data je u prilogu poziva na srpskom jeziku.

Rok za prijavljivanje je 28. maj 2021.godine. 

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int  

Metodology Annexes.pdf

Metodology on monitoring and evaluation of training programmes.pdf

TF.Oo.RC.Piloting Methodology for Monitoring and Evaluation of training programmes.docx

AE.Oo.RC Piltoing Methodology for Monitoring and Evaluation of treining Programmes.docx