Konkursi

Pokrenuta inicijativa "Evropska prestonica pametnog turizma”

Inicijativa “Evropska prestonica pametnog turizma”  prepoznaje izuzetna dostignuća evropskih gradova kao turističkih  destinacija u četiri kategorije: održivost, pristupačnost,  digitalizacija, kao i kulturno nasleđe i kreativnost. Ova inicijativa EU  ima za cilj promociju pametnog turizma u EU, umrežavanje i jačanje  destinacija i olakšavanje razmene najboljih praksi.

Evropska  komisija pokrenula je konkurs za manifestaciju "Evropska prestonica  pametnog turizma 2022", 22. aprila 2021.godine. Konkurs se trenutno  finansira iz programa COSME i nastavak je Pripremne akcije (Preparatory  Action) koju je predložio Evropski parlament.

"Evropska prestonica  pametnog turizma 2022" je treće izdanje ovog evropskog takmičenja. Ova  inicijativa nagrađuje evropske gradove za izvanredne, inovativne i  održive prakse u turizmu. Prijave će najpre ocenjivati komisija  nezavisnih stručnjaka. U drugom koraku biće pozvano do sedam gradova koji ulaze u uži izbor da pred evropskim žirijem predstave kandidaturu svog grada. Evropski žiri će odabrati dva pobednika "Evropske prestonice pametnog turizma 2022".

Cilj  ove inicijative je promocija inovacija, kako bi se ojačale pametne  destinacije u Evropi, poboljšala turistička ponuda za posetioce i  olakšala nova partnerstva, umrežavanje i razmena najboljih praksi.  Takođe, za cilj je unapredjenje turističke ponude Evropske unije ka  globalnoj publici i održivo povećanje prihoda pionirskih destinacija  koje posetiocima nude jedinstvena iskustva.

Ova inicijativa dopunjuje druge akcije i političke inicijative EU na polju turizma.  

Rok za prijavu je 16. jun 2021. do 17:00 časova (po srednjeevropskom vremenu).

Prijavu možete izvršiti putem sledećeg linka.

Vodič za aplikante možete naći na sledećem linku https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/apply_en

Ko može biti aplikant:  Konkurs je otvoren za gradove u državama članicama EU i zemljama koje  nisu članice EU ali učestvuju u programu COSME, što obuhvata i Republiku  Srbiju, sa populacijom od preko 100 000. Za zemlje izvan EU koje učestvuju u programu COSME, baza podataka nacionalnog zavoda za  statistiku za poslednju dostupnu godinu se uzima kao referenca za  podatke o stanovništvu.

Pod „gradom“ se podrazumeva urbano  područje (isključujući konurbacije) i podrazumeva se kao  administrativna jedinica kojom upravlja gradsko veće ili drugi oblik  izabranog tela.

Metropolitansko područje ili veća  urbana zona sme da se prijavi pod sledećim uslovima: uključuje grad sa  više od 100.000 stanovnika i promoviše se / brendira kao turistička  destinacija u skladu sa lokalnom / regionalnom / nacionalnom strategijom  razvoja i promocije turizma. U tom slučaju, prijavu treba da podnese  grad (sa više od 100.000 stanovnika), a u slučaju dodeljivanja, grad će  nositi titulu „Evropska prestonica pametnog turizma 2022“).

Potpisnik  prijave treba da bude gradonačelnik ili najviši gradski predstavnik,  ovlašćen nacionalnim zakonom da legalno zastupa grad.

Za više informacija posetite sajt Evropske komisije.