Konkursi

Poziv za trenere - Prosvetna inspekcija za JLS

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za trenere.

Trener će učestvovati u sprovođenju vebinara koji su deo „Sektorskog posebnog programa obuke prosvetnih inspektora za 2022. godinu”, koji je akreditovan od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijave je 4. jul 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int.

ENG : Call for trainers - News (coe.int)

SRP: Poziv za trenere - Вести (coe.int)