Konkursi

Poziv za konsultanta - Razvoj instrumenata za proveru kompetencija zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultanta.

Konsultant će biti zadužen za „Razvoj instrumenata za proveru kompetencija zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave”. 

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) su podeljeni u 3 celine/”lota”.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku). Kandidati mogu da se prijave za više celina.

Rok za prijave je 18. jul 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

ENG: Local Self-Government - Call for Consultants - News (coe.int)

SRP: Lokalna samouprava – poziv za konsultante - Вести (coe.int)