Konkursi

Javni poziv za sprovođenje analize i izradu izveštaja o postavljenim pitanjima i dostavljenim odgovorima

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za sprovođenje analize i izradu izveštaja o postavljenim pitanjima i dostavljenim odgovorima koji se odnose na implementaciju zakona relevantnih za sistem lokalne samouprave u Srbiji.

Molimo zainteresovane kandidate da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta “ (Tender File) (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijavljivanje je 28. jul 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

AE.Oo.RC.Q&A Report and Analysis 2787-8590-4390.1.docx

TF.Oo.RC. Q&A Report and Analysis 2788-3623-6038.1.docx