Konkursi

Javni poziv - Nabavka usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih

Stalna konferencija gradova i opština poziva zainteresovane kompanije da dostave ponudu za nabavku usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih.

Ponudu je potrebno dostaviti na priloženom obrascu sa pratećom dokumentacijom najkasnije do 14.10.2022. godine do 16 časova, na adresu Makedonska 22, VIII sprat, Beograd u zatvorenoj koverti (sa naznakom za Ponuda/DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE).

Ponuda će biti smatrana ispravnom samo ukoliko sadrži ponudu za sve stavke iz obrasca i ako se dostavi spisak zdravstvenih ustanova koje su u mreži sa kojima kompanije sarađuje na teritoriji Republike Srbije.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Napominjemo da Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije proces nabavke usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja sprovodi samostalno, bez posrednika u osiguranju. 

Informacije o zaposlenima u SKGO: 

Starosna struktura zaposlenih

Raspon godina života

20-30

31-40

41-50

51-60

61+

Broj zaposlenih 

2

23

28

13

2


Informacije o SKGO: 

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sastavljanja ponude je Marko Tešić (064/870 3381, marko.tesic@skgo.org).

Obrazac_ponude_Dodatno_zdrvstveno_osiguranje.doc