Konkursi

Poziv - Paketi podrške gradovima i opštinama

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR), poziva gradove i opštine da se prijave za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: Zaštita životne sredine, Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, Smanjenje rizika od katastrofa i Rodna ravnopravnost.

Paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima.

Paketi podrške ne predviđaju bilo kakvu finansijsku podršku izabranim lokalnim samoupravama.

Gradovi i opštine se mogu prijaviti za sledeće pakete podrške:

Paket podrške
 
Priprema lokalnog plana za upravljanje otpadom 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 3
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. januar 2023.
Paket podrške
 
Cirkularna ekonomija 
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 1
Trajanje paketa podrške – 18 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. jul 2023.
Paket podrške
 
Smanjenje rizika od katastrofa 
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 2
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. januar 2023.
Paket podrške 
Rodna ravnopravnost
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 2
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. januar 2023.
Paket podrške
 
Podrška ženskom preduzetništvu
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 2
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. januar 2023.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se dostaviti na bilo koji od sledećih načina: lično, poštom, kurirskom službom ili elektronskim putema krajnji rok za dostavljanje prijava je 4. novembar 2022. godine, do 16 časova.

Detaljni opisi paketa podrške, zahtevi i kriterijumi odabira LS za podršku kroz pakete podrške, potrebna dokumentacija i formulari kao i uputstvo i načine za prijavljivanje za dodelu paketa podrške nalaze se na linku - POZIV, KRITERIJUMI I OPIS PAKETA PODRŠKE