Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku putničkog vozila

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje nabavku putničkog vozila za potrebe programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija.


1. Predmet nabavke

Predmet nabavke je putničko vozilo u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je istaknuta u Obrascu ponude.

 

2. Kriterijum za ocenu ponuda

U skladu sa procedurama koje primenjuje Stalna konferencija gradova i opština, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena.


3. Sadržaj, rok i način dostavljanja ponude

Ponuda treba da sadrži:

  • popunjen Obrazac ponude,
  • katalog/brošuru sa tehničkom specifikacijom,
  • izjavu o garantnom roku.

Ponude se dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana i sadrži naznaku „Ne otvarati – Ponuda za nabavku putničkog vozila'', na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 16.06.2023. godine do 16 časova. 

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.                       


4.Dodatne informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

 

5. Kontakt za dodatne informacije

Kontakt osoba za dodatne informacije je marko.mirkovic@skgo.org


U prilogu:

Poziv i uputstvo za sacinjavanje ponuda nabavka vozila >>>

Obrazac ponude nabavka vozila >>>