Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na nabavku ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice sa statusom izbeglih, raselјenih i prognanih lica

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Naknada troškova sahrane za izbegla lica

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Saglasnost za promenu mesta boravišta za izbegla i raselјena lica

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Promena podataka u legitimaciji raselјenog lica

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Društvene delatnosti

Postupak zaštite prava pacijenata

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima, za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom

12.07.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Izdavanje duplikata legitimacije interno raselјenog lica

06.06.2018

ažurirano: 18.10.2017.