Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Saglasnost za promenu mesta boravišta za izbegla i raselјena lica

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Promena podataka u legitimaciji raselјenog lica

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Društvene delatnosti

Postupak zaštite prava pacijenata

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima, za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom

12.07.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Izdavanje duplikata legitimacije interno raselјenog lica

06.06.2018

ažurirano: 18.10.2017.

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

01.11.2019

Ažuriano 1.11.2019.

Društvene delatnosti

Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći

01.11.2019
Društvene delatnosti

Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

01.11.2019
Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koja je strani državljanin

01.11.2019
Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca

01.11.2019
Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin

01.11.2019