Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Društvene delatnosti

Invalidski dodatak ratnog vojnog invalida koji je navršio 65 godina života - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Mesečno novčano primanje - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Porodični dodatak - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Borački dodatak - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Novčana naknada za nabavku putničkog motornog vozila - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Naknada troškova putovanja - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Naknada pogrebnih troškova - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Jednokratna pomoć u slučaju smrti korisnika - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Naknada troškova prevoza umrlog korisnika - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022
Društvene delatnosti

Povećanje procenta invaliditeta - boračko-invalidska zaštita

25.02.2022