Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Zaštita životne sredine

Izdavanje integrisane dozvole

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Zaštita životne sredine

Revizija integrisane dozvole

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Zaštita životne sredine

Produženje roka važnosti integrisane dozvole

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Zaštita životne sredine

Dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Zaštita životne sredine

Dozvola za upravlјanje hemikalijama

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Zahtev za informaciju o lokaciji

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Potvrđivanje urbanističkog projekta

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Davanje saglasnosti za ispravku granica parcele

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Ozakonjenje objekta (kada se radi o samostalnom objektu)

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Ozakonjenje nadziđivanja, pretvaranja zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Ozakonjenje posebnog fizičkog dela zgrade

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.