Modeli akata

Modeli akata - Inspekcijski nadzor JLS u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju

Preuzmi datoteku

Odluka o izmeni i dopuni akta o proceni rizika

Preuzmi datoteku

Odluka o pokretanju postupka izmene i dopune akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

Preuzmi datoteku

Plan sprovođenja postupka procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

Preuzmi datoteku

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u gradskoj/opštinskoj upravi

Preuzmi datoteku

Modeli akata koje donosi skupština grada/opštine prilikom konstituisanja

Preuzmi datoteku