Modeli akata

KOMPETENCIJE - Službenik za javne nabavke (rm21)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda (rm24)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poreski inspektor terenske kontrole (rm26)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi poreske evidencije, knjigovodstva i izveštavanja (rm30)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Urbanista (rm35)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Objedinjema procedura - Poslovi kontrole tehničke dokumentacije (rm38)

Preuzmi datoteku