Modeli akata

KOMPETENCIJE - Poslovi u oblasti puteva (rm65)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi energetskog menadžera (rm68)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Finansijsko-računovodstveni poslovi u oblasti porodiljskih prava (rm75)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Pоslоvi plаnirаnjа, rаzvоја, sprоvоđеnjа i prаćеnjа intеgrisаnih uslugа u sоciјаlnој zаštiti i drugim dru...

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Pоslоvi u оblаsti društvеnе brigе zа zdrаvlје u zdrаvstvеnој zаštiti (rm78)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi utvrđivanja prava na boračko-invalidsku zaštitu (rm80)

Preuzmi datoteku