Modeli akata

Modeli akata za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava loka...

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - energetski menadzer - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - energetski menadzer - zajednicka sluzba

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - inspekcija za puteve - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - komunalna inspekcija - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - komunalna inspekcija - zajednicka sluzba

Preuzmi datoteku