Modeli akata

Model sporazuma o MOS - komunalna inspekcija - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - komunalna inspekcija - zajednicka sluzba

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - lokalni ombudsman - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - lokalni ombudsman - zajednicki

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - saobracajna inspekcija - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - zajednicka inspekcijska sluzba

Preuzmi datoteku