Modeli akata

Model Poslovnika o radu Saveta za zdravlje opštine (grad koji ne prenosi nadležnosti na gradske opštine) - PDF

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika o radu Saveta za zdravlje opštine (grad koji ne prenosi nadležnosti na gradske opštine) - DOC

Preuzmi datoteku

Predlog modela odluke o socijalnoj zaštiti

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o utvrđivanju ekonomske cene usluge

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluge

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge

Preuzmi datoteku