Modeli akata

Modeli akata - Prosvetna inspekcija

Preuzmi datoteku

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku

Modeli lokalnih akcionih planova za mlade

Preuzmi datoteku

Odluka o mreži javnih osnovnih škola

Preuzmi datoteku

Odluka o mreži predškolskih ustanova

Preuzmi datoteku

Primer elaborata za pripremu odluke o mreži javnih osnovnih škola - šira verzija

Preuzmi datoteku