Modeli akata

Model odluke o objavljivanju opštih i drugih pravnih akata

Preuzmi datoteku

Modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi datoteku

Modeli akata koje lokalni inspektori za puteve koriste u radu

Preuzmi datoteku

Model procedure - Instrukcija za sprovođenje procedure za unapređenje administrativne efikasnosti i uvođenje standarda p...

Preuzmi datoteku

Modeli sporazuma o međuopštinskoj saradnji u oblasti socijalne zaštite, besplatne pravne pomoći i komunalne milicije

Preuzmi datoteku

Modeli internog akta za javne nabavke

Preuzmi datoteku