Modeli akata

Model statuta grada

Preuzmi datoteku

Model odluke o mesnim zajednicama

Preuzmi datoteku

Model statuta opštine

Preuzmi datoteku

Metodologija - određivanje posebnih elementa procene rizika

Preuzmi datoteku

Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika

Preuzmi datoteku

Model kodeksa ponašanja službenika i nameštenika za gradove/opštine/gradske opštine

Preuzmi datoteku