Modeli akata

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku

Uputstvo za donošenje odluka o sufinansiranju održavanja zgrada - Jun 2018.

Preuzmi datoteku

Model odluke o sufinansiranju održavanja - Jun 2018.

Preuzmi datoteku

Model odluke o zonama sa obrazloženjem - Jun 2018.

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Kanalizacija

Preuzmi datoteku