Modeli akata

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku

Model statuta grada

Preuzmi datoteku

Model statuta opštine

Preuzmi datoteku

Model odluke o mesnim zajednicama

Preuzmi datoteku

Model kodeksa ponašanja službenika i nameštenika za gradove/opštine/gradske opštine

Preuzmi datoteku