Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Koje su posledice za JLS ako nema donesen plan razvoja sporta, a stari im je istekao?

Prema čl. 142. stav 4. Zakona o sportu, jedinica lokalne samouprave, u roku od godinu dana od usvajanja Nacionalne stategije razvoja sporta, utvrđuje program razvoja sporta na svojoj teritoriji, u skladu sa Strategijom, i dostavlja ga Ministarstvu omladine i sporta u roku od 15 dana od dana usvajanja. Zakon o sportu nije utvrdio prekršajnu odgovornost za JLS zbog nedonošenja programa razvoja sporta na svojoj teritoriji. Treba, međutim, voditi računa da je članom 138. stav 8. Zakona o sportu propisano da JLS vrši odobravanje godišnjih i posebnih programa u skladu sa Zakonom o sportu, Nacionalnom strategijom razvoja sporta, nacionalnim kategorizacijama u sporti i Programom razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave. 

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li operativni sportski trener ima pravo da bude trener reprezentaciji?

Prema čl. 6. Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-vaspitnog i stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani, za sportiste svih uzrasta. Karakteristični poslovi trenera u sportu jesu: tehničko-taktičko obučavanje sportista, planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremljenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa (čl. 7. Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja). Operativni sportski trener je jedno od sportskih zvanja u okviru zanimanja trener u sportu (čl. 8. tač. 1) Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja). U skladu sa navedenim, operativni sportski trener može da bude trener reprezentacije.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li postoji zakonska ograničenje u vezi sa godinama starosti funkcionera u organima upravljanja udruženja za lica koja su starija od 65 godina?

Ne postoje, osim ako nisu propisana statutom sportskog udruženja. Prema čl. 40. stav 3. Zakona o sportu, statutom sportskog udruženja se uređuju organi, njihova ovlašćenja, način izbora i razrešenja, trajanje mandata i način odlučivanja.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li trener u klubu može u istom klubu biti i u upravnom odboru?

Ko ne može da bude član uprave sportske organizacije propisano je članom 33. stav 2. Zakona o sportu. Treneri koji su članovi kluba nisu isključeni iz članstva u upravi sportske organizacije.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se lice koje završi za sportskog učitelja smatra sportskim stručnjakom?

Prema čl. 27. st. 4. Zakona o sportu, stručno-vaspitni rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su, pored osnovne stručne osposobljenosti, i posebno stručno osposobljeni za stručni rad sa decom u skladu sa članom 26. stav 2. i članom 29. st. 1-4. Zakona o sportu. Lica koja su u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zvanja i zanimanja stekla zvanje sportski operativni trener – sportski učitelj, sportski instruktor – sportski učitelj, ili sportsko rekreativni učitelj, imaju status sportskih stručnjaka.