Biblioteka


Priručnik za sprovođenje javno-privatnih partnerstava u oblasti upravljanja komunalnim otpadom

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje javno-privatnih partnerstava u oblasti snabdevanja toplotnom energijom

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje javno-privatnih partnerstava u oblasti predškolskog obrazovanja

Preuzmi

Priručnik za javne nabavke namenjen naručiocima u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za primenu etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi