Projekti

eObuka za lokalni ekonomski razvoj-sektorski pristup za industrijski oporavak i stvaranje novih radnih mesta

Ovaj projekat obuhvata izradu nastavnog plana i programa za eLearning kurs, korišćenje i prilagođevanje postojećih materiajla i razvoj novih nastavnih programa i materijala za obuku. Novi materijali obuhvataju teme u skaldu sa novim zakonskim resenjima iz Zakona o ulaganjima i Zakona o planiranju i izgradnji kao što su stvaranje projektnih timova, priprema i usvajanje investicionih programa, pregovaranje sa investitorima (Zakon o investicijama), e dozvole, (Zakon o planiranju i izgradnji) i drugim relevantnim temama. eObuka će biti implementirana tokom 2017. godine.

Kontakt osoba: Jelena Mihajlović Tanasijević (jelena.mihajlovic@skgo.org )