Projekti

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave

Projekat je bio deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u pet jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji i bavio se pilotiranjem novog pristupa koordinacije javnih politika u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Finansirao se iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodio posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je SKGO bio implementacioni partner za predmetno pilotiranje.

Projekat je realizovan u periodu od aprila do kraja decembra 2019. godine. Iako relevantni pravni okvir u tom trenutku nije bio u potpunosti kompletiran, projekat je omogućio pripremu prvih Planova razvoja JLS na osnovu dostupnih metodoloških smernica. Pored toga, budući da se radilo o prvim pilot Planovima razvoja JLS, projekat je poslužio za dodatnu razradu i prilagođavanje pristupa koji je zatim bio predmet sistematskog savetovanja, podrške i primene u ostalim lokalnim samoupravama u periodu nakon 2019. godine.

Ciljne grupe bili su zaposleni u JLS koji su zaduženi za lokalni razvoj, kao i predstavnici civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice. Krajnji korisnici bili su pet JLS: Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Bački Petrovac, Kuršumlija i Sjenica, kao i njihovi građani koji imaju koristi od unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Ciljevi podrške ostvareni su kroz realizaciju dveju ključnih aktivnosti:

  1. Izradu planova lokalnog razvoja na osnovu prethodne procene stanja (ekonomskog razvoja) u JLS, kroz organizaciju interaktivnih, tematskih radionica na kojima su aktivno učestvovali zaposleni u lokalnim samoupravama, predstavnici OCD i privatnog sektora.
  2. Organizacije trodnevnih obuka za zaposlene u JLS na temu upravljanja projektnim ciklusom i sprovođenja projekata (iz različitih izvora finansiranja, uključujući i EU sredstva/PRAG procedure)

Od velikog značaja za uspeh projekta bila je i saradnja sa nadležnim nacionalnim institucijama, pre svega Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) kao organom državne uprave nadležnim za koordinaciju javnih politika.

Rezultati projekta 

U okviru projekta izrađeni su Planovi razvoja za 5 korisničkih JLS (Bački Petrovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Kuršumlija) u skladu sa zahtevima Zakona o planskom sistemu koje su usvojile i lokalne skupštine. Takođe, i zaposleni u JLS su obučeni o upravljanju projektnim ciklusom i za izradu i sprovođenje projekata po EU procedurama u skladu sa programom obuke zaposlenih po programu Nacionalne akademije za javnu upravu.

Organizovana je finalna konferencija na kojoj su svih pet opstina predstavile svoje planove razvoja. Predstavljena su iskustva u procesu izrade planova razvoja kao i rezultati prethodno uradjenih socio-ekonomskih analiza o postojećem stanju za svaku opštinu pojedinačno.

Kontakt osoba: Milica Jovičić, koordinator projekta milica.jovicic@skgo.org